Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
OrganisationForskningen vid Sophiahemmet

Sophiahemmet, ideell förening, vill främja en god vård genom att stödja patientnära forskning. Forskningen vid Sophiahemmet sker både vid sjukhuset och vid Högskolan, såväl inom medicinsk vård som inom omvårdnad. Syftet är att utvärdera, utveckla och implementera nya medicinska, diagnostiska och terapeutiska metoder samt främja evidensbaserad omvårdnad. Forskning bedrivs även inom områden som pedagogik och etik. Det pågår också systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla vården vid Sophiahemmet.

   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information