Sidtitel: Forskningsanslag
Utskrivet: 2021-07-23 20:23:05
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=6

Forskningsanslag

Sophiahemmet, ideell förening delar årligen ut doktorandbidrag, projektbidrag och verksamhetsanslag för forskning och utveckling liksom stöd till forskning inom olika verksamhetsområden.

Det totala beloppet fastställes av styrelsen Sophiahemmet, ideell förening.