Sidtitel: Söka verksamhetsanslag
Utskrivet: 2020-02-28 19:36:05
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=41

Söka verksamhetsanslag

Forskning som kan komma ifråga för stöd, skall bedrivas på Sophiahemmet eller på kliniker, som har samarbete med Sophiahemmet. Forskningen skall syfta till att utvärdera, utveckla och implementera nya medicinska diagnostiska och terapeutiska metoder samt en evidensbaserad omvårdnad. Även projekt med pedagogiska eller etiska frågeställningar stöds.

Medel för forskning kan sökas en gång per år.

Nästa ansökningsdag
2019-10-01

Ansökan om projektbidrag och verksamhetsanslag för patientnära forskning