Sidtitel: Forskningsområden
Utskrivet: 2021-07-23 19:55:10
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=4

Forskningsområden

Vid Sophiahemmet Högskola bedrivs forskning inom fyra huvudområden: akutsjukvård och trauma, , palliativ vård, kvinnors och barns hälsa hälsa samt vård vid långvariga sjukdomstillstånd.

Vid Sophiahemmet Sjukhus bedrivs forskning främst om cancersjukdomar, diabetes, fotkirurgi, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), gynekologi, provrörsbefruktning (IVF), samt ögonsjukdomar.

Utöver dessa områden stödjer Sophiahemmet, ideell förening forskning vid Artrokliniken genom dess centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU).

Läs mer om forskningen på Sophiahemmet Högskola