Sidtitel: Forskningsfinansiering
Utskrivet: 2021-07-23 19:53:07
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=33

Forskningsfinansiering

Sophiahemmets forskning finansieras av Sophiahemmet, ideell förening, och därtill knutna fonder och stiftelser. Totalt avsätts drygt 13 miljoner kronor till forskning per verksamhetsår. Huvuddelen av dessa medel finansierar omvårdnadsforskning. Utöver detta söker forskare vid Sophiahemmet externa anslag som bidrar till forskningen.