Sidtitel: Forskningsområden - IBD/Inflammatorisk tarmsjukdom
Utskrivet: 2020-02-28 19:43:46
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=32

IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom

Klinisk gastroenterologisk forskning är främst fokuserad på kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och är ett av profilområdena vid Sophiahemmet. Ett trettiotal projekt har framgångsrikt genomförts den senaste 10-års perioden. I fem av dessa projekt har doktorander (fyra läkare och en sjuksköterska) handletts fram till disputation för medicine doktorsexamen.

IBD-forskningen spänner över flera skilda områden som molekylärbiologisk karakteristik av ulcerös colit och Crohns sjukdom, prediktiva markörer för komplikationer inklusive ledproblem och cancerutveckling, samt framtagning av effektivare anti-inflammatoriska behandlingsmetoder, bl.a. monoklonala antikroppar och leukocytaferes. Vidare bedrivs  projekt som rör upplevelse och livskvalitet vid IBD, samt alternativa behandlingsformer.

Forskningen sker i samarbete med flera andra nationella och internationella forskargrupper. Viktiga projekt pågår för närvarande framför allt tillsammans med forskare vid Karolinka Institutet och Sophiahemmet Högskola. 

Den senaste femårsperioden har flera forskningsprojekt utgångna från IBD-enheten vid Sophiahemmet blivit internationellt uppmärksammade, bl a följande:

Vid IBD-enheten och Stockholm Gastro Center pågår även omfattande verksamhet som rör kompetensutveckling, vidareutbildning samt utarbetande av nationella och internationella riktlinjer för uppföljning och behandling. Kliniken anordnar regelbundet regionala seminarier och nationella symposier. 2009 genomfördes på Sophiahemmet Läkartidningens nationella IBD-symposium. Detta resulterade även i ett särskilt temanummer om IBD som ett år senare  publicerades i editerad form i Läkartidningens första lärobok. För 2011-2012 planeras handledning bl a för medicinstudenter inom Erasmusprogrammet samt i samarbete med Sophiahemmet Högskola en vidareutbildning för sjuksköterskor till endoskopister på magisternivå.
 
Ansvarig: Professor Robert Löfberg, Verksamhetschef vid IBD-enheten och Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet 
E-post: roblof@ki.se