Sidtitel: Forskningsområden - Kvinnors och barns hälsa
Utskrivet: 2020-02-28 19:03:48
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=30

Kvinnors och barns hälsa

Inom området kvinnors och barns hälsa vid Sophiahemmet Högskola bedrivs i huvudsak studier inom tre områden; Ofrivillig barnlöshet, Fosterdiagnostik och Intrauterin fosterdöd. Studier förekommer också inom andra områden som exempelvis abort- och förlossningsvård. 

I samarbete med fertilitetsmottagningen vid Sophiahemmet studeras behandlingsresultat för ofrivilligt barnlösa samt biokemiska markörer för äggstocksfunktion. Vid högskolan pågår också studier rörande information om fosterdiagnostik i tidig graviditet och dess effekter på kvinnors möjlighet att göra ett informerat val om fosterdiagnostik. Kvinnors upplevelser och reaktioner vid fosteravvikelser är också fokus i projekt vid högskolan liksom posttraumatisk stress och depressionssymtom vid inducerad abort. Vårdens betydelse för föräldrar som mister sitt barn före födelsen är fokus i flera studier vid Sophiahemmet Högskola bland annat studeras situationen för syskon till barn som dör. Andra studier berör möjligheterna att identifiera foster som riskerar att dö före födelsen genom att använda olika metoder för dokumentation av fosterrörelser.

Ansvarig: Professor Ingela Rådestad
E-mail: ingela.radestad@shh.se