Sidtitel: Populärversion 2014 - Effekter av Mediyoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer
Utskrivet: 2020-04-10 01:23:54
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=152

Effekter av Mediyoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer

Författare: Maria Nilsson
Publiceringsdatum: 2016-07-26

I detta projekt, med 132 patienter som har diagnostiserats med paroxysmalt förmaksflimmer, undersöker vi effekter av Mediyoga. Patienterna som väljer att delta lottas till en av tre olika grupper; Mediyoga/sedvanlig behandling, avslappningsgrupp/sedvanlig behandling eller kontrollgrupp. De som lottas till Mediyoga medverkar i en yogagrupp, på Danderyds sjukhus, 1 g/vecka i 12 veckor. De som lottas till avslappningsgrupp lyssnar på musik i grupp 1g/vecka i 12 veckor på Danderyds sjukhus. Dessa två grupper får dessutom sedvanlig behandling. Kontrollgruppen får endast sedvanlig behandling. Alla patienter kommer på två besök; innan intervention och efter 12 veckor . Variabler som mäts är livskvalité, blodtryck, hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet, hjärtmuskelhormon och inflammatoriska markörer i blodet.

Till tidigare beviljade stöd