Sidtitel: Forskningsutskottet
Utskrivet: 2020-02-28 18:25:07
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=15

Forskningsutskottet

Styrelsen för Sophiahemmet, ideell förening, har inrättat ett utskott för hantering av forskningsfrågor, Forskningsutskottet. Forskningsutskottet skall vara rådgivande organ till föreningens styrelse i frågor avseende föreningens samlade forskningsverksamhet och bereda beslutsfrågor till föreningens styrelse. Forskningsutskottet lägger förslag till fördelning av forskningsanslag.