Hem
Forskningsområden
Akutsjukvård
Diabetes
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Idrottsskador
IVF / Provrörsbefruktning
Kvinnors och barns hälsa
Vård vid långvariga sjukdomstillstånd
Palliativ vård
Ögonsjukdomar
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Ögonsjukdomar

Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet startade sin verksamhet 1991 och har från att initialt koncentrerat sig på kataraktkirurgi utökat verksamheten till att omfatta nästan hela spektrat av ögonsjukdomar. Vi bedriver forskning och kliniska studier i egen regi och i samarbete med flera institutioner inom Karolinska Institutet, forskargrupper i USA och med läkemedelsindustrin.

Tre folksjukdomar dominerar ögonsjukvården och detta avspeglar våra forskningsaktiviteter. Katarakt (grå starr) innebär grumlingar i ögats lins och kan förekomma i alla åldrar, men är vanligast hos äldre personer, där mer än 70 % av befolkningen får synnedsättning så att operativ behandling krävs. Åldersförändringar i gula fläcken (AMD), som sätter ner synen på cirka 25 % på alla som är 75 år. Glaukom (grön starr) som leder till synnervsskada, som ger nedsättning av den perifera synen, på cirka 5 % över 75 års ålder. Dessa sjukdomar förekommer även hos barn och yngre personer, men blir allt vanligare på grund av vår stigande ålder.

Några av de områden vi studerar är:

  • Utvärdering av nya intraokulära linser för glasögonfrihet och förbättrad synförmåga efter operation
  • Studier av nya icke-steroidpreparatseffekt på den postoperativa inflammationen efter kataraktkirurgi
  • Nya trycksänkande farmaka vid glaukom
  • Utvärdering av glaukomscreening
  • Nya vägar att distribuera mediciner in i ögat för att påverka näthinnesjukdomar
  • Riskfaktorer vid katarakt

Samtliga av våra läkare deltar i olika grad i våra projekt.

Ansvarig: Professor em. Bo Philipson
E-post: info@stockholmsogonklinik.se

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information