Hem
Forskningsområden
Akutsjukvård
Diabetes
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Idrottsskador
IVF / Provrörsbefruktning
Kvinnors och barns hälsa
Vård vid långvariga sjukdomstillstånd
Palliativ vård
Ögonsjukdomar
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Idrottsskador

Forskningen vid Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU) samt Capio Artro Clinic (CAC) är inriktad på behandling, rehabilitering och prevention mot motions- och idrottsrelaterade skador. Forskningen bedrivs i samarbete med både en rad nationella och internationella forskargrupper. Projekt pågår inom en rad olika idrottsmedicinska forskningsområden

Registerstudier
CAC har en intern databas, där alla främre korsbandsoperationer registrerats sedan 1992. Svenska Korsbandsregistret är en annan databas som omfattar främre korsbandsoperationer över hela Sverige. C:a 90% av dessa operationer är registrerade i denna databas. Syftet med registerstudier är att ligga till grund för nya kliniska frågeställningar och därmed framtida projekt.

Forskning kring behandling/rehabilitering vid knäskador
Flera studier kring rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion pågår där syftet är att ta fram bästa möjliga rehabilitering.  Avsikten är att jämföra det kliniska slutresultatet mellan
a) ”accelererad” och en mer försiktig rehabilitering, b) olika korsbandsplastiker, c) kön samt d) ålder. Vidare pågår bearbetning av resultat från en långtidsuppföljning (30-35 år) efter främre korsbandsoperation. Denna omfattar både klinisk och röntgenologisk undersökning av patienter som opererades på Karolinska sjukhuset i början på 1970-talet.

Forskning kring senskador 
En rad olika studier kring behandling vid senskador pågår sedan några år. Syftet är att jämföra den kliniska effekten av s k sklerosering, artroskopi och sjukgymnastik. Ett annat syfte är att studera diagnostiken av smärtproblem och skador från sena genom att jämföra ultraljud med magnetkameraundersökning.
 
Forskning kring brosksskador
CIFU och CAC är en av 14 centra i Europa som bedriver ett projekt på patienter med broskskador i knäleden. S k mikrofrakturering jämförs med Tru-Fit implantat, ett bifasiskt biodegraderbart material med hydrofila egenskaper. Materialet stimulerar till vävnadsinväxt och resorberas inom 6-9 månader. F n pågår uppföljning av det kliniska resultatet 1-2 år efter operationen.

Forskning kring knäskador hos barn
Studier kring kirurgisk och icke kirurgisk behandling av främre korsbandsskador på växande individer pågår. Dessutom pågår en 2-årsuppföljning av barn som har behandlats för patellarluxationer. Syftet är att studera vilka faktorer som påverkar det kliniska resultatet och eventuell ny skada.

Forskning kring prevention mot idrottsskador
Epidemiologiska studier pågår inom olika idrotter, t ex fotboll, innebandy, alpin skidåkning, gymnastik och tennis. Syftet är att identifiera skademekanismer och riskfaktorer för att drabbas av olika idrottsskador för att därefter utveckla skadepreventiva åtgärder.
Såväl fysiologiska som psykologiska riskfaktorer utvärderas.

Ansvarig: Professor Suzanne Werner, Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU)

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information