Hem
Forskningsområden
Akutsjukvård
Diabetes
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Idrottsskador
IVF / Provrörsbefruktning
Kvinnors och barns hälsa
Vård vid långvariga sjukdomstillstånd
Palliativ vård
Ögonsjukdomar
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Vård vid långvariga sjukdomstillstånd

Vård vid långvariga sjukdomstillstånd berör patienter som lever med långvariga sjukdomar och livspåverkande tillstånd som orsakats av arv, miljö eller livsstil. Den patientnära forskningen vid Sophiahemmet Högskola inom området berör diabetes, hjärt-kärlsjukdom, stroke, reumatoid artrit, cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Studierna vid högskolan är huvudsakligen fokuserade mot patienters och närståendes upplevelser av sjukdomstillståndens inverkan på hälsa och livskvalitet. Därtill studeras patienters och närståendes erfarenheter av olika vårdformer, omvårdnad och behandling samt kommunikation och patientsäkerhet relaterat till detta. Bland annat studeras rädsla för hypoglykemi hos personer med diabetessjukdom och effekter av stödprogram grundat på kognitiv beteendeterapi. Vidare bedrivs forskning om effekter av information och utbildning till patienter och närstående vid hjärt- och kärlsjukdom. Olika aspekter av vård och omvårdnad vid stroke, reumatoid artrit, i samband med stamcellstransplanation eller vid inflammatoriska sjukdomar i luftvägar och tarm studeras också, liksom effekterna av olika metoder för cytostatikabehandling vid cancersjukdom.

Ansvarig: Docent Maria Kumlin
E-mailt: maria.kumlin@shh.se

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information