Hem
Forskningsområden
Akutsjukvård
Diabetes
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Idrottsskador
IVF / Provrörsbefruktning
Kvinnors och barns hälsa
Vård vid långvariga sjukdomstillstånd
Palliativ vård
Ögonsjukdomar
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Diabetes

Orsaker och tidsförlopp vid diabeteskomplikationer
Diabetes mellitus ökar i världen och i Sverige och med det antalet patienter med sendiabetiska komplikationer. Idag räknar vi med att knappt 5% av Sveriges befolkning har diabetes. I Stockholm finns cirka 100 000 personer med diabetessjukdom. Idag är diabetes eller prediabetes den vanligaste orsaken till kranskärlsjukdom, nyinsjuknande i svår njursvikt som kräver dialys eller transplantation, nyblindhet hos vuxna och till amputation. Orsaken till diabeteskomplikationer är många där högt blodsocker utgör en av de viktigaste orsakerna men höga blodfetter, ökad bukfetma – insulinresistens, inflammation, ökar också risken för sena komplikationer. Genetiska faktorer bidrar tror vi till tidigare utveckling av komplikationer.  Höga blodfetter, inflammation och högt blodsocker leder till oxidativ stress, vilket leder till skador på kärl och nerver, om man inte har tillräckligt med antioxidantförsvar. I den aktuella studien studerar vi hos patienter med typ 2 och typ 1 diabetes tid och orsaker till utveckling av komplikationer såsom genetiska faktorer, betydelsen av högt blodsocker, inflammation, höga blodfetter, högt blodtryck, oxidativ stress, nedsatt antioxidantförsvar och miljöfaktorer inkluderande kost, motion och självskattad hälsa. Vi ha valt att studera 3 kohorter av personer med diabetessjukdom typ 1 med olika duration samt 3 kohorter av personer med diabetessjukdom typ 2 med olika duration. Vi följer dem vart 3-5:e år med laboratorieprover, undersökning av hjärt- kärlstatus, perifer nervfunktion, ögonstatus och en enkät. Vi avser att utvidga studien till att omfatta flera sjukhus i Stockholmsregionen.

Ansvarig:
Professor Kerstin Brismar, verksamhetschef, Diabetesmottagningen, Sophiahemmet
Specialistläkare Mats Bonnier, Diabetesmottagningen, Sophiahemmet

 

 

 

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information