Hem
Forskningsområden
Akutsjukvård
Diabetes
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Idrottsskador
IVF / Provrörsbefruktning
Kvinnors och barns hälsa
Vård vid långvariga sjukdomstillstånd
Palliativ vård
Ögonsjukdomar
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Akutsjukvård

Akutsjukvård omfattar det akuta omhändertagandet såväl på en skadeplats som på en akutmottagning. Katastrofmedicin är också en del av akutsjukvården och de metoder som kommer till användning vid större olyckor är baserade på det tillvägagångssätt som används inom sjukvården pre- och intrahospitalt.

Inom akutsjukvårdsområdet fokuserar Sophiahemmet Högskola på forskning rörande organisatoriska aspekter och dess inverkan på patienter. Till exempel studeras hur olika triagesystem (sortering av patienter efter allvarlighetsgrad) påverkar utfallet för patienten. Forskning om konsekvenser av över- respektive undertriage samt ambulanspersonals uppfattning om effekterna av en ledningsutbildning pågår också vid högskolan.

Ansvarig: Docent Anders Rüter
E-post: anders.ruter@shh.se.

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information