Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Verksamhet
Kontakt
Hitta hit
Organisation
 

Verksamhet

På forskningslaboratoriet finns modern utrustning och avancerade instrument för preparering och analys av patientprover, såsom bl a blod, saliv, urin och vävnads-prover. Här kan klinisk patientnära forskning bedrivas i tvärvetenskapliga och tvärprofessionella projekt i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet Sjukhus men även andra kliniker och lärosäten.

En rad olika molekylärbiologiska samt biokemiska analyser kan utföras där resultatet kan påvisa diagnos, bestämning av sjukdomsgrad eller behandlings-effekter. Metodutvecklingsarbete som sker på laboratoriet syftar till förbättrade metoder för samma ändamål.

På laboratoriet utför en biomedicinsk analytiker arbete inom redan etablerade forskningsprojekt men också utifrån nya önskemål från verksamheter inom och utanför Sophiahemssfären. Laboratoriet kan komma att fungera som ”core facility” för ett antal metoder som kräver avancerad utrustning.

 
 
   Skriv ut  
 
 

Kontaktpersoner
Maria Kumlin
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information