Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Söka projektbidrag
Söka verksamhetsanslag
Tidigare beviljat stöd
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Söka projektbidrag

Forskning som kan komma ifråga för stöd, skall bedrivas på Sophiahemmet, eller på kliniker som har samarbete med Sophiahemmet. Forskningen skall syfta till att utvärdera, utveckla och implementera nya medicinska diagnostiska eller terapeutiska metoder samt en evidensbaserad omvårdnad. Även projekt med pedagogiska eller etiska frågeställningar stöds.

Vid bedömning av ansökningar är det av värde att handledare tillhör Sophiahemmet Högskola eller Sjukhus. Medel för forskning kan sökas en gång per år.

Nästa ansökningsdag
2019-10-01

Ansökan om projektbidrag och verksamhetsanslag för patientnära forskning

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information