Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Kroppsmedvetande hos personer med reumatoid artrit

Författare: Helena Lööf
Publiceringsdatum: 2014-06-05


Negativt riktad självfokuserad kroppslig uppmärksamhet har visat sig ha samband till en sämre upplevd hälsa och ett sämre välbefinnande. Återkommande negativa känslor och tankar riktade emot sin egen kropp kan komma att påverka hur en person lyckas hantera och anpassa sig till att leva med en långvarig sjukdom. En medvetenhet om, förståelse  och stöd om kroppsmedvetande har i studier visat sig ge många positiva fördelar för hälsan och välbefinnandet hos personer som lever med en långvarig sjukdom. Att erhålla en fördjupad förståelse för kroppsmedvetande hos personer som lever med reumatoid artrit är betydelsefullt ur ett kliniskt perspektiv. Sjukdomssymptomen vid reumatoid artrit leder ofta till nedsatt arbetsförmåga och olika hinder i livets dagliga aktiviteter. Det psykologiska välbefinnandet hos individer som lever med reumatoid artrit kan påverkas av de olika fundamentala förändringar som drabbar individens liv relaterat till sjukdom och behandling. Kroppen påverkas av den långvariga sjukdomen, på olika vis, och sjukdomen inverkar och påverkar vardagens många val.  Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av kropssmedvetande hos personer med reumatoid artrit. Den erfarna subjektiva levda dimensionen av fenomenet kroppsmedvetande (eng body awareness) kommer att undersökas genom att intervjua 20 personer med reumatoid artrit och med en ålder > 20 år samt sjukdomsduration minst 6 månader.

En fördjupade förståelse av kroppsmedvetande hos personer med reumatoid artrit kan bidra till en personcentrerad vård. Dels genom att studien utgår från personens perspektiv (upplevelse) av kroppsmedvetande, och samlar in värdefull kunskap utifrån patientens perspektiv och levda erfarenheter. Studien utförs också för att erhålla en djupare förståelse kring begreppet (kroppsmedvetande)  vilket kan komma att inkluderas i framtida projekt som syftar emot att vidareutveckla självskattande validerade frågeformulär (enkäter) inom kroppsmedvetande.

Till tidigare beviljade stöd

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information