Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Allogen stamcellstransplantation – patienters och närståendes erfarenheter från två vårdmiljöer

Författare: Karin Bergkvist
Publiceringsdatum: 2015-06-05

Allogen stamcellstransplantation är en behandlingsform vid vissa elakartade blodsjukdomar.  Blodbildande stamceller från patienten själv(autolog) eller från en annan person(allogen)används. Inför stamcellstransplantationen ges cytostatika och strålning för att få bort alla sjuka celler. Behandlingen ger ofta biverkningar. Patientens immunförsvar kan vidare reagera på de nya stamcellerna. År 1998 startades ett unikt projekt vid dåvarande Huddinge sjukhus . Projektet innebar att patienter med praktiska möjligheter kunde vårdades i hemmet under den intensiva behandlingsperioden efter transplantation.  Studier har visat positiva medicinska effekter för de patienter som vårdades hemma. Då återfall och dödlighet är en påtaglig och betydande risk under det första året efter transplantation är det viktigt att vidare studera faktorer som påverkar patienters och närståendes livssituation oavsett vårdform. Det övergripande syftet med detta projekt är således att undersöka patienters och närståendes erfarenheter av vård i hemmet eller på sjukhus samt generell hälsa och förekomst av pågående symtom efter en tranplantation . Datainsamling sker med hjälp av intervjuer samt olika frågeformulär. Medicinsk information kommer även att inhämtas från patienternas journaler.  I dagens sjukvård ser vi en förändring där vården förflyttas från sjukhuset till hemmet, där resultatet från detta projekt kan komma att bidra till en ökad förståelse för patienters och närståendes situation i denna akuta fas från dessa båda vårdformer. En ökad kunskap som gör det möjligt att bedöma om den vård som idag praktiseras under behandling motsvarar patienters och närståendes behov samt främjar hälsa. Om resultaten bekräftar de positiva effekter av att vårdas i hemmet kan dessa faktorer appliceras på de patienter och närstående som vårdas på sjukhus. Om resultaten däremot visar negativa konsekvenser för patienter relaterade till behandling och vårdform bör detta uppmärksammas och förebyggande åtgärder och stöd sättas in av vårdpersonal.

Till tidigare beviljade stöd

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information