Sidtitel: Forskningsanslag
Utskrivet: 2018-09-26 01:54:06
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=6

Forskningsanslag

Sophiahemmet, ideell förening delar årligen ut stipendier för forskning och utveckling liksom stöd till forskning inom olika verksamhetsområden.

Stipendier
Det totala stipendiebeloppet fastställes av Sophiahemmet, ideell förening. En extern expertgrupp rankar de inkomna stipendieansökningarna. Forskningsutskottet föreslår därefter en fördelning av forskningsanslag och sedan fattar styrelsen för ideell förening ett slutgiltigt beslut.

Verksamhetsanslag
Totalbeloppet fastställes av Sophiahemmet, ideell förening. Forskningsutskottet lägger förslag till fördelning till styrelsen som fattar slutgiltigt beslut.