Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Hyperhidros / Svettning

Bakgrund
Förekomsten av hyperhidros är 2.9 %. Hyperhidros är en folksjukdom som för många är helt okänd. Sjukdomen inbegriper barnet med blöta händer som inte kan hålla handen med kompisen som tycker det är äckligt, tonåringen som inte vill stå inför klassen med blöta fläckar under armarna och höra fnisset i klassrummet, eller farmor som blir blöt i ansiktet och håret vid dammsugning och som måste sitta i skuggan på sommaren.
Vi på Svettmottagningen behandlade 2010 patienter från 6 till 92 år med 33 år som median. Hyperhidros föreläses inte på våra vårdutbildningar och därför är handikappet också till stora delar okänt inom den medicinska professionen vilket gör att patienter ofta inte får en adekvat bedömning och behandling. Tillsammans med experter på området har vi på Svettmottagning skrivet en översiktsartikel till Läkartidningen för att belysa sjukdomen och belysa behovet av utbildning inom professionen.

Kliniken och forskningens omfattning
Svettmottagningens kliniska verksamhet på Sophiahemmet bygger på forskning utförd på neurolog- och hudklinikerna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Medicine doktor Carl Swartling, handleder två doktorander i Uppsala och på Sophiahemmet. Samarbetet med neurolog- och hudspecialiteterna i Uppsala omfattar dos-responsstudier, in-vitrostudier där toxinets effekter på hudceller studeras, och behandling av svettförsämrande hudsjukdomar. Med olika typer av botulinumtoxin (btx) har vården av hyperhidros revolutionerats och helt ersatt tidigare operativa åtgärder. Nio av 10 blir nöjda av behandlingen med btx oberoende av behandlat område på kroppen Sjukdomen som under 80- och 90-talen behandlats på Sveriges kirurgkliniker med endoskopisk thorakal sympatektomi (ETS) har i Sverige helt ersatts av den metod som vi nu använder på Svettmottagningen. Behandling av händer och armhålor med btx är numera vedertagen men våra resultat vid behandling av andra kroppslokaler är nybruten landvinning.
Vår forskning inom terapiområdet neurodermatologi har fortsatt på Sophiahemmet, sedan vår ankomst 2009. Studier som är förlagda på Sophiahemmet är 1) Botulinumtoxin vid Epidermolysis Bullosa Simplex och Pachonychia Congenita – en dubble-blind placebokontrollerade studie 2) Livskvalité före och efter behandling med botulinumtoxin - en retrospektiv studie av 214 nybesök behandlade 2009 på Sophiahemmet.

Framtida projekt
Dubbel-blind placebokontrollerade studier planeras där effekten av botulinumtoxin studeras vid behandling av 1) ansikte/huvud 2) bålen 3) fötter 4) ljumskar/glutealt.


Ansvarig: Carl Swartling, Svettmottagningen, Sophiahemmet

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information