Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 
sophia3

Studie om yoga mot förmaksflimmer

Yoga hjälper mot hjärtflimmer. Det visar en studie av Maria Nilsson, som är doktorand vid Sophiahemmet Högskola. Avhandlingen är en av världens största randomiserade studier av yoga i medicinska sammanhang: 180 patienter deltog. Målet var att undersöka vilka effekter medicinsk yoga – mediyoga – har på patienter med paroxysmalt förmaksflimmer.

– Vi har gjort en pilotstudie där vi såg att blodtrycket och hjärtfrekvensen sjönk och livskvaliteten ökade hos patienterna. Yogan kan eventuellt förebygga fler attacker, och i och med att blodtrycket sänks kan det också förebygga stroke, säger Maria Nilsson.

Deltagarna utövade yoga en timme i veckan under tolv veckor tillsammans med en yogainstruktör. Yogan var inte ett botemedel, utan ett komplement till deltagarnas vanliga behandling. Rörelserna var sådana som alla kan göra, och trots att många var tveksamma i början tyckte deltagarna ofta att det var skönt att göra yoga efter att de hade hållit på i några veckor.

– Vissa tyckte att de var för oviga, men det handlade inte om det. Det viktiga var att fokusera på annat än sina tankar, säger Maria Nilsson.

Förmaksflimmer är uppdelat i tre olika grupper: permanent, persisterande och paroxysmalt. Vid paroxysmalt förmaksflimmer kommer flimmerepisoderna i attacker. Under en attack slår hjärtat oregelbundet med runt 150–170 slag per minut. Den drabbade kan då känna trötthet, ångest och ett tryck över bröstet. Medelåldern för sjukdomen ligger runt 65 år; många av dem som drabbas måste sjukskrivas från jobbet och den sociala situationen blir lidande. På sikt kan ett paroxysmalt förmaksflimmer övergå i permanent förmaksflimmer.

– Vi måste se till helheten hos människan, inte bara till läkemedel och kirurgi. Yoga har kommit för att stanna i Sverige. Följden av forskningen är att vi eventuellt kan få in fler komplementära behandlingar i vården, säger Maria Nilsson.

I februari besökte Maria Nilsson världens äldsta yogainstitut, utanför Kaivalyadhama i Bombay, för att ta del av de indiska forskarnas erfarenhet och syn på yogaterapi.

Text: Émelie Vangen Lindgren

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2014

Publicerad: 2014-07-23
   Skriv ut  
 
 
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information